Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa vỉa hè, công viên, khuôn viên, dải phân cách bị hư hỏng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023
03:58:00 | 07-09-2023

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa vỉa hè, công viên, khuôn viên, dải phân cách bị hư hỏng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023

Nhấp vào đây xem kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nhấp vào đây xem Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nhấp vào đây xem Phụ lục Không thực hiện lựa chọn nhà thầu