Thông báo về việc phân luồng giao thông, các bãi đậu xe tạm và cấm đậu xe ô tô trong và sau dịp Lễ 30/4 – 01/5 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
09:07:00 | 29-04-2022

Thông báo về việc phân luồng giao thông, các bãi đậu xe tạm và cấm đậu xe ô tô trong và sau dịp Lễ 30/4 – 01/5 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Xem chi tiết tại đây