Danh hộ nghèo phường 1
02:03:00 | 07-12-2020
DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHƯỜNG 1
Stt Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
Hộ nghèo Quốc Gia    
1 Trần Thị Anh 89/3 Lý Ngọc Hân   
2 Lê Thị Hiến 50/3 Lý Thường Kiệt  
3 Nguyễn Huy Đông 30/4 Đồ Chiểu  
4 Trần Thị Lý 30/4 Đồ Chiểu  
5 Lê Thị Hương 27 Phạm Ngũ Lão  
6 Bùi Thị Loan 1/1C Trưng Nhị  
7 Đồng Thị Ngọc Oanh 73 Trương Công Định  
8 Lê Thị Thảo 165/15 Lê Lai   
Hộ nghèo Cận Quốc Gia    
1 Nguyễn Văn Ngẫu 28/4 Lý Thường Kiệt   
2 Nguyễn Thị Thúy 54/14 Lý Thường Kiệt  
3 Nguyễn Thị Minh Châu 165/20 Lê Lai  
4 Dương Thị Ngọc Mai 132/13A Lý Thường Kiệt   
Hộ nghèo tỉnh    
1 Nguyễn Thị Nga 66 Vi Ba  
2 Võ Thị Là 64/20 Lê Ngọc Hân  
3 Châu Thị Minh Thu 69 Lê Lai  
4 Thái Kim Phượng 55/10 Lý Thường Kiệt  
5 Trần Thị Hồng 43/21/4 Lý Thường Kiệt  
 Tổng cộng: 17 Hộ    
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247