Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
11:47:00 | 09-03-2021

Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 để triển khai các nội dung phục vụ kiểm tra sát hạch thí sinh đủ điều kiện, gồm: phổ biến kế hoạch kiểm tra sát hạch, nội quy kiểm tra sát hạch, thu phí dự tuyển và bốc thăm bài dạy.

1. Thời gian và địa điểm: ngày 15/3/2021 tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (số 76 Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu), cụ thể:

- Từ 7 giờ 00 đến 8 giờ 30: Thu phí, phát thẻ dự thực hành các khối;

- Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30: Phổ biến kế hoạch, nội quy sát hạch; phát đề cương ôn tập cho thí sinh dự thi vị trí nhân viên các khối;

- Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30: Thực hiện bốc thăm bài dạy đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên, giáo viên trải nghiệm, tổng phụ trách các khối Mầm non, Tiểu học, THCS; việc bốc thăm bài dạy các cấp học được thực hiện tại các địa điểm như sau:

* Cấp Mầm non: Tại Trường Mầm non Ánh Dương, số 11 đường Nguyễn Du, Phường 1, thành phố Vũng Tàu;

* Cấp Tiểu học: Tại Trường Tiểu học Hạ Long, số 08 đường Nguyễn Du, Phường 1, thành phố Vũng Tàu;

* Cấp THCS: Tại Hội trường Thành ủy, số 76 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu.

2. Mức phí xét tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (bốn trăm nghìn đồng)

(áp dụng mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

3. Lịch bốc thăm bài dạy, điểm trường, lớp và tiết dạy:

TT

Cấp học

Thời gian bốc thăm bài dạy của thí sinh

Bốc thăm điểm trường dạy

của thí sinh

Thời gian bốc thăm lớp, thực hành tiết dạy của thí sinh

1

Cấp Mầm non

 • Thời gian: 09h30-11h30, ngày 15/3/2021.
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Mầm non tham gia bốc thăm để xác định bài dạy.
 • Địa điểm: Trường Mầm non Ánh Dương, số 11, Nguyễn Du, P.1, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian: 08h00 ngày 22/3/2021.
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Mầm non tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy.
 • Địa điểm: Trường Mầm non Ánh Dương, số 11, Nguyễn Du, P.1, thành phố Vũng Tàu.

07h00 ngày 23/3/2021

07h00 ngày 24/3/2021

2

Cấp Tiểu học

 • Thời gian: 09h30-11h30, ngày 15/3/2021.
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Tiểu học tham gia bốc thăm để xác định bài dạy.
 • Địa điểm: Trường Tiểu học Hạ Long, số 08, đường Nguyễn Du, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian: 8h00, ngày 22/3/2021.
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Tiểu học tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy.
 • Địa điểm: Trường Tiểu học Hạ Long, số 08, đường Nguyễn Du, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

07h00 ngày 23/3/2021

07h00 ngày 24/3/2021

 

3

Cấp THCS

 • Thời gian: 09h30-11h30, ngày 15/3/2021
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp THCS tham gia bốc thăm để xác định bài dạy.
 • Địa điểm: Hội trường Thành ủy, số 76 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian: 08h00 ngày 22/3/2021
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp THCS tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy (ngày thi thứ nhất và thứ hai)
 • Địa điểm: Hội trường trường THCS Nguyễn An Ninh, số 01, Nguyễn Văn Cừ, Phường 9, thành phố Vũng Tàu.

07h00 ngày 23/3/2021

14h00 ngày 23/3/2021

7h00 ngày 24/3/2021

14h00 ngày 24/3/2021

 • Thời gian: 08h00 ngày 24/3/2021
 • Thành phần: Số thí sinh dự thi cấp THCS còn lại tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy (ngày thi thứ ba và thứ tư)
 • Địa điểm: Hội trường trường THCS Nguyễn An Ninh, số 01, Nguyễn Văn Cừ, Phường 9, thành phố Vũng Tàu.

7h00 ngày 25/3/2021

14h00 ngày 25/3/2021

7h00 ngày 26/3/2021

14h00 ngày 26/3/2021

4

Khối nhân viên

 • Thí sinh nhận tài liệu ôn thi vào lúc 7h30 ngày 15/3/2021 tại Hội trường Thành ủy, số 76 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu.
 • Thí sinh tham gia dự thi: tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh, số 460 Trương Công Định, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian thực hành, phỏng vấn: từ 07h00, ngày 27/03/2021 gồm:

 + Thi phỏng vấn vị trí Nhân viên Văn thư, Nhân viên Văn thư kiêm Kế toán; Nhân viên Thiết bị.

 + Thi thực hành vị trí Nhân viên Công nghệ thông tin.

* Lưu ý đối với thí sinh:

- Các thí sinh bốc thăm điểm trường phải có mặt đúng giờ, tại địa điểm bốc thăm theo quy định. Hội đồng xét tuyển không cho phép bốc thăm bổ sung ngoài thời gian đã thông báo.   

- Trường hợp thí sinh không thể trực tiếp tham gia bốc thăm, có thể ủy quyền cho người khác thực hiện; người được ủy quyền bốc thăm phải có giấy ủy quyền theo quy định và nộp cho Hội đồng xét tuyển khi tham gia bốc thăm.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu, trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo và được gửi đến thí sinh qua thư điện tử cá nhân (email) theo địa chỉ đã đăng ký.

Hội đồng xét tuyển thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.

 

Nhấp vào đây để tải và xem toàn văn Kế hoạch số 05/KH-HĐXT ngày 05/3/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 tổ chức kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021