Xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021 (đợt 2)
10:26:00 | 16-03-2021

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021 (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển: 94 (chín mươi bốn) chỉ tiêu, cụ thể:

- Khối Mầm non: 33 chỉ tiêu (30 giáo viên, 03 nhân viên);

STT Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (Trường) Số lượng Vị trí việc làm: Giáo viên  Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Tên chức danh nghề nghiệp Mã số 
1 MN Ánh Dương 3 Giáo viên MN hạng III V.07.02.26  Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo
2 MN  Nắng Hồng 1
3 MN  Lê Ki Ma 1
4 MN Thùy Vân 1
5 MN Châu Thành 1
6 MN 19/5 1
7 MN Sao Mai 2
8 MN Sen Hồng 1
9 MN Hương Sen 2
10 MG Phường 8 1
11 MN Hoa Sen 1
12 MN Phước Thắng 1
13 MN Hoa Biển 7
14 MN Phường 10 7
Tổng cộng 30      

- Khối Tiểu học: 41 chỉ tiêu (38 giáo viên, 03 nhân viên);

TT Tên đơn vị Số lượng Vị trí việc làm giáo viên tuyển dụng Ghi chú
Văn hóa Âm nhạc Mỹ thuật Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) Thể dục GV Trải nghiệm Giáo viên
TPT
     1 Long Sơn 1 2   1     1      
     2 Hải Nam 1 1              
     3 Bình Minh 3 2   1          
     4 Thắng Nhất 2 1       1      
     5 Chí Linh 1             1 TPT có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành Văn hóa/Âm nhạc/tiếng Anh/Thể dục
     6 Nguyễn Viết Xuân 1 1              
     7 Quang Trung 3 1       1 1   GV trải nghiệm có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành giáo viên văn hóa
     8 Trưng Vương 1       1        
     9 Thắng Nhì 2 2              
   10 Hòa Bình 1 1              
   12 Bàu Sen 2 1       1      
   13 Đoàn Kết 2 2              
   14 Hạ Long 2   1     1      
   15 Thắng Tam 2 2              
   16 Lý Tự Trọng 1             1 TPT có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành Văn hóa/Âm nhạc/tiếng Anh/Thể dục
   17 Phước An 1         1      
   18 Nguyễn Hữu Cảnh 11 6 1 1 1 1 1   GV trải nghiệm có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành văn hóa
 Tổng cộng  38 20 3 2 2 7 2 2  

- Khối Trung học cơ sở: 20 chỉ tiêu (15 giáo viên, 05 nhân viên).

STT Đơn vị Số lượng Vị trí giáo viên tuyển dụng Ghi chú
GV TPT Ngữ văn Địa lý Toán Sinh học Thể dục Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) Tin học
1 Phước Thắng 1       1          
2 Nguyễn Gia Thiều 6   1 1   1 1 1 1  
3 Ngô Sĩ Liên 1   1              
4 Trần Phú 1           1      
5 Võ Trường Tỏan 1           1      
6 Thắng Nhì 2   1   1          
7 Võ Văn Kiệt 1 1               TPT có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành Toán học.
8 Vũng Tàu 2     1       1    
Tổng 15 1 3 2 2 1 3 2 1  

- Nhu cầu tuyển dụng nhân viên các cấp

STT Đơn vị Số lượng Vị trí việc làm tuyển dụng Ghi chú
Kế toán Thiết bị Công nghệ thông tin 
  MẦM NON 3 3 0 0  
1 Hương Sen 1 1      
2 Hướng Dương 1 1      
3 Hoa Biển 1 1      
  TIỂU HỌC  3 1 0 2  
1 TH Bàu Sen 1 1      
2 TH Đoàn Kết 1     1  
3 TH Lý Tự Trọng 1     1  
    THCS 5 2 2 1  
1 Nguyễn An Ninh 1 1      
2 THCS Võ Trường Toản 1     1  
3 THCS Duy Tân 1 1      
4 THCS Trần Phú 1   1    
5 THCS Châu Thành 1   1    
Tổng cộng 11 6 2 3  

 

Các thông tin liên quan đến xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021 (đợt 2) (vui lòng nhấp vào đây để tải về xem)

Tải mẫu phiếu đăng ký tại đây