Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
06:55:00 | 16-09-2022

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐXT ngày 15/9/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 tổ chức kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023.

Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 (sau đây gọi là Hội đồng xét tuyển) thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 để triển khai các nội dung phục vụ kiểm tra sát hạch, cụ thể như sau:

1.  Thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, kế hoạch sát hạch:

- Thời gian và địa điểm: Ngày 20/9/2022, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, số 76 đường Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, cụ thể:

+ Từ 8h00 đến 9h30: Phổ biến kế hoạch, nội quy, quy trình sát hạch, trả lời ý kiến trao đổi của thí sinh.

+ Từ 9h45 đến 11h00: Thực hiện bốc thăm bài dạy thực hành đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên, giáo viên trải nghiệm, giáo viên giáo dục địa phương, tổng phụ trách khối Tiểu học.

2. Lịch bốc thăm địa điểm dạy, bài dạy, khối/lớp, tiết dạy giáo viên và phỏng vấn, thực hành khối nhân viên:

TT

Cấp học

Thời gian bốc thăm bài dạy của thí sinh

Bốc thăm điểm trường dạy của thí sinh

Thời gian bốc thăm lớp, thực hành tiết dạy của thí sinh

1

Cấp Mầm non

 • Thời gian: 14h00 ngày 21/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Mầm non tham gia bốc thăm để xác định bài dạy.
 • Địa điểm: Trường Mầm non Ánh Dương, số 11, Nguyễn Du, P.1, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian: 14h00 ngày 25/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Mầm non tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy.
 • Địa điểm: Trường Mầm non Ánh Dương, số 11, Nguyễn Du, P.1, thành phố Vũng Tàu.

07h00 ngày 27/09/2022

07h00 ngày 28/9/2022

2

Cấp Tiểu học

 • Thời gian: 9h45-11h00, ngày ngày 20/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Tiểu học tham gia bốc thăm để xác định bài dạy.
 • Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy, số 76, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian: 14h00, ngày 24/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp Tiểu học tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy.
 • Địa điểm: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, số 242, đường Thống Nhất mới, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

07h00 ngày 26/09/2022

13h15 ngày 26/9/2022

3

Cấp THCS

 • Thời gian: 14h00 ngày 21/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp THCS tham gia bốc thăm để xác định bài dạy buổi sáng ngày 27/9/2022 và ngày 28/9/2022.
 • Địa điểm: Trường THCS Châu Thành, số 58, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian: 14h00 ngày 25/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp THCS tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy (ngày thi 27/9/2022)
 • Địa điểm: Trường THCS Châu Thành, số 58, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Buổi sáng 6h30 ngày 27/9/2022

 • Thời gian: 14h00 ngày 22/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp THCS tham gia bốc thăm để xác định bài dạy buổi sáng ngày 29/9/2022
 • Địa điểm: Trường THCS Châu Thành, số 58, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian: 14h00 ngày 26/9/2022
 • Thành phần: Toàn bộ thí sinh dự thi cấp THCS tham gia bốc thăm để xác định điểm trường dạy (ngày thi 28/9/2022 và 29/9/2022)
 • Địa điểm: Trường THCS Châu Thành, số 58, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

6h30 ngày 28/9/2022

13h15 ngày 28/9/2022

6h30 ngày 29/9/2022

4

Khối Nhân viên

 • Thí sinh nhận tài liệu ôn thi vào lúc 7h30 ngày 23/9/2022 tại Bộ phận Văn thư Phòng Giáo dục và Đào tạo, số 82, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.
 • Thí sinh tham gia dự thi: Tại Trường THCS Châu Thành, số 58, Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.
 • Thời gian thực hành, phỏng vấn: từ 13h30, ngày 29/9/2022 gồm: Thi phỏng vấn vị trí Nhân viên Văn thư, Thư viện-Thiết bị, Thiết bị-Thí nghiệm, Kế toán, Nhân viên Y Tế (Thí sinh có mặt lúc 13h15 phút).

 

 

3. Thời gian thực hành của thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên bộ môn, giáo viên Văn hóa, giáo viên Trải nghiệm, Tổng phụ trách, Giáo dục địa phương: Ngay sau thời gian bốc thăm lớp dạy, tiết dạy tại các điểm trường thực hành. Thí sinh sẽ vào lớp và thực hiện tiết dạy theo hiệu lệnh của Ban tổ chức.

* Lưu ý đối với thí sinh:

- Các thí sinh bốc thăm điểm trường phải có mặt đúng giờ, tại địa điểm bốc thăm theo quy định. Hội đồng xét tuyển không cho phép bốc thăm bổ sung ngoài thời gian đã thông báo.   

- Trường hợp thí sinh không thể trực tiếp tham gia bốc thăm, có thể ủy quyền cho người khác thực hiện; người được ủy quyền bốc thăm phải có giấy ủy quyền theo quy định và nộp cho Hội đồng xét tuyển khi tham gia bốc thăm.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu, trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo và được gửi đến thí sinh qua điện thoại (zalo) đã đăng ký.

Hội đồng xét tuyển thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.