Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 13/11/2021)
10:24:00 | 13-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 13/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 13/11/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 56 ca mắc Covid-19:

- 02 ca khu phong tỏa (Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ: 01 ca; 89 Lê Lợi: 01 ca)

-  01 ca Phường 8 (UBND phường ban hành Quyết định cách ly tại nhà)

- 11 ca khu phong tỏa (P. Thắng Nhất: 01 ca; Thắng Tam: 01 ca; Thắng Nhì: 02 ca; Nguyễn An Ninh : 07 ca rã ống gộp dương)

- 42 ca ngoài cộng đồng, trong đó:

+ 02 về từ các tỉnh/thành (về từ TP. HCM: 01; về từ Bình Dương: 01 ca)

+ 05 ca thuyền viên test nhanh, kết quả dương tính tại chốt Bến Đá

+ 35 ca tại các phường, xã (Phường 3: 18 ca; Phường 10: 05 ca; Phường 8: 01 ca; Phường 12: 01 ca; Thắng Nhất: 02 ca; Thắng Nhì: 01 ca, Long Sơn: 03 ca; Nguyễn An Ninh: 01 ca; Rạch Dừa: 01 ca)

Lũy kế tổng số ca F0: 1.945 ca.

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4807 F1; 3644 F2

3. Số F1 cách ly tại nhà

- UBND Thành phố ban hành Quyết định chuyển 04 trường hợp F1 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly khách sạn về cách ly tại nhà (huyện Xuyên Mộc: 02; thị xã Phú Mỹ: 02).

- UBND phường, xã ban hành 71 Quyết định cách ly F1 tại nhà. Trong đó: (Phường 1: 04; Phường 2: 04; Phường 3: 07; Phường 4: 15; Phường 8: 10; Phường 9: 18; Thắng Tam: 02; Nguyễn An Ninh: 02; Thắng Nhất: 09).

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

Ban hành các văn bản

- Công văn số 9030/UBND-YT ngày 12/11/2021 của UBND Thành phố về việc "Hỗ trợ công tác cấp cứu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi tại thành phố Vũng Tàu".

- Công văn số 9031/UBND-YT ngày 12/11/2021 của UBND Thành phố về việc "Hỗ trợ nhân sự các đội tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu".

- Thông báo số 607/BC-BCĐ ngày 11/11/2021 của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 Thành phố "Phân công nhiệm vụ điểm tiêm vắc xin đợt 19 (lần 1) (Ngày 13/10 và 14/10/2021)".

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện lấy mẫu đơn: 484 mẫu

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Sáng ngày 13/11/2021 triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi đang học tại các trường THPT: 4.434 học sinh.

4. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 43, trong đó:

- Số khu phong tỏa đã có quyết định dỡ bỏ: 08 điểm.

- Số khu phong tỏa đang thực hiện: 35 khu phong tỏa (29 khu có quyết định của UBND tỉnh, 06 khu phong tỏa tạm thời).

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 12h00 ngày 13/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 12.639 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 850 TH). Có 6.798 TH về từ TPHCM và 5.841 TH về từ các tỉnh, thành khác.

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 12h00 ngày 13/11/2021: Lập biên bản 764 trường hợp, tạm giữ 88 xe, 662 giấy tờ.

5.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu:

Thành lập 13 tổ TTKS, lực lượng tham gia 92 lượt người tham gia (CBCS: 29 lượt, LL khác: 63 lượt). Kết quả:

Tổng số phương tiện kiểm tra: 112, số người được kiểm tra: 123. Đã thực hiện test Covid 23 trường hợp. Lập biên bản 02 trường hợp vi phạm TTATGT hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, 02 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (P2: 01; P5: 01).

5.4. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 13/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 2.683 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 19 trường hợp, số tiền 26.900.000 đồng.

5.5. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 13/11/2021

- Lực lượng Công an: Thi hành 05 quyết định xử phạt số tiền 10.000.000đ.

- Phối hợp lực lượng chức năng: Lập biên bản 02 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Lũy kế UBND các phường, xã: 81 trường hợp – số tiền 139.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

157.204

138.563

288.230.850.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

2265

1919

5.757.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)