Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 18 giờ ngày 17/11 đến 06 giờ 00 ngày 18/11/2021)
03:50:00 | 20-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 18 giờ ngày 17/11 đến 06 giờ 00 ngày 18/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 17/11 đến 06 giờ 00 ngày 18/11/2021, thành phố Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc Covid-19.

Lũy kế tổng số ca F0: 2.412 ca. (lũy kế từ ngày 15/10/2021: 1009 ca)

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 05 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 4913 F1; 4168 F2

3. Số trường hợp F1 cách ly tại nhà

- UBND Thành phố ban hành 04 Quyết định về việc chuyển 09 trường hợp F1 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly các khách sạn trên địa bàn tiếp tục về cách ly tại nhà (phường Thắng Nhì: 01; huyện Xuyên Mộc: 06; thị xã Phú Mỹ: 02).

- Ngày 16/11/2021 UBND phường, xã ban hành: 26 quyết định/27 trường hợp thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà.

 Lũy kế từ ngày 08/11/2021 đến ngày 16/11/2021: ban hành 740 Quyết định/823 trường hợp cách ly F1 tại nhà.

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

- Dự họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 thành phố Vũng Tàu với các phường 12, Long Sơn về đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn.

- Ban hành Báo cáo số 9186/BC-UBND ngày 17/11/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (tính đến 10 giờ ngày 17/11/2021).

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện test nhanh Covid -19: 905 mẫu - 1223 người

(Thu phí; Tài xế, phụ xe khu Paradise; Người về từ vùng dịch; người ngoại tỉnh về VT; Khu nguy cơ, Rã ống gộp dương; Ca nghi ngờ và người F1; Khu phong tỏa; Chốt Bến Đá).

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 566 mẫu

(Người về từ vùng dịch; F0 sau điều trị; F1 Cách ly tại nhà; Ca nghi ngờ và F1; Khu phong tỏa; Rã ống gộp dương; Khu cách ly tập trung)

- Thực hiện lấy mẫu gộp: 99 mẫu/451 người

+ Khu phong tỏa Phường 3: 06 mẫu/52 người

+ F1 cách ly tại nhà Phường 5: 05 mẫu/53 người

+ F1 cách ly tại nhà Phường 8: 02 mẫu/15 người

+ F1 cách ly tại nhà Phường 1: 02 mẫu/07 người

+ F1 cách ly tại nhà Phường 10: 03 mẫu/13 người

+ F1 cách ly tại nhà Phường 11: 11 mẫu/30 người

+ Khu phong tỏa Phường 12: 29 mẫu/217 người

+ Khu nguy cơ Phường Thắng Tam: 31 mẫu/101 người

+ Khu phong tỏa P. NAN: 16 mẫu/119 người

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 15/11 - 16/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 17.947 người.

- Ngày 17/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 tại 12/17 phường, xã trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 20.410 người.

4. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 55, trong đó:

- Số khu phong tỏa đã có quyết định dỡ bỏ: 09 điểm.

- Số khu phong tỏa đang thực hiện: 46 khu phong tỏa (29 khu có quyết định của UBND tỉnh, 17 khu phong tỏa tạm thời).

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 06h00 ngày 18/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 15.025 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 903 TH). Có 8.147 trường hợp về từ TPHCM và 6.878 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 06h00 ngày 18/11/2021: Lập biên bản 873 trường hợp, tạm giữ 96 xe, 763 giấy tờ.

5.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu:

Lũy kế từ ngày 04/11/2021 đến ngày 18/11/2021:  Lập biên bản 75 trường hợp vi phạm các quy định về vi phạm TTATGT, TTĐT; 23 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện test covid 279 trường hợp, phát hiện 03 trường hợp dương tính.

5.4. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2339/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 v ề việc giải quyết các điểm buôn bán kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 Lũy kế từ 15/11/2021 đến ngày 18/11/2021: Lập biên bản 20 trường hợp, tạm giữ 03 xe mô tô, 17 giấy tờ.

 5.5. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 18/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 3.011 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 21 trường hợp, số tiền 41.900.000 đồng.

5.6. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 18/11/2021.  

- Lực lượng Công an: Thi hành 03 quyết định số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) đã lập biên bản từ trước.

- Phối hợp lực lượng chức năng: Lập biên bản 01 trường hơp, ra quyết định 01 trường hợp (P5), số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) hành vi không đeo khẩu trang.  

 - Lũy kế UBND các phường, xã: 83 trường hợp – số tiền 141.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

166.581

143.760

293.394.000.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

2265

1919

5.757.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)