Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 18/11/2021)
04:01:00 | 20-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 18/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 18/11/2021, thành phố Vũng Tàu không ghi nhận ca mắc Covid-19.

Lũy kế tổng số ca F0: 2.595 ca. (lũy kế từ ngày 15/10/2021: 1009 ca)

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 123 trường hợp

Lũy kế: 5036 F1; 4168 F2

3. Số trường hợp F1 cách ly tại nhà

- UBND Thành phố ban hành 04 Quyết định về việc chuyển 09 trường hợp F1 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly các khách sạn trên địa bàn tiếp tục về cách ly tại nhà (phường Thắng Nhì: 01; huyện Xuyên Mộc: 06; thị xã Phú Mỹ: 02).

- Ngày 18/11/2021 UBND phường, xã ban hành: 12 quyết định/15 trường hợp thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà.

 Lũy kế từ ngày 08/11/2021 đến ngày 18/11/2021: ban hành 752 Quyết định/838 trường hợp cách ly F1 tại nhà.

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

- Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, như:

+ Công văn số 197-CV/BCĐ ngày 17/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc “Đề xuất nâng cấp độ dịch tại 2 phường và xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu”.

+ Thông báo số 199-TB/BCĐ, ngày 18/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc “Kết luận của thường trực ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 thành phố tại cuộc họp làm việc với các phường, xã có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19”.

+ Công văn số 9203/UBND-VP ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố về việc "Đề xuất nâng cấp độ dịch tại 2 phường và xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu".

+ Công văn số 9231/UBND-VP ngày 18/11/2021 của UBND Thành phố về việc “Hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19”.

- Tổ chức họp đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 625 mẫu

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Ngày 15/11 - 16/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 17.947 người.

- Ngày 17/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 tại 12/17 phường, xã trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm: 20.410 người.

- Ngày 18/11/2021, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Tổng số đã tiêm (mũi 1 và mũi 2): 4.019 người.

4. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 56, trong đó:

- Số khu phong tỏa đã có quyết định dỡ bỏ: 09 điểm.

- Số khu phong tỏa đang thực hiện: 47 khu phong tỏa (42 khu có quyết định của UBND tỉnh, 05 khu phong tỏa tạm thời).

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Ngày 18/11/2021, Công an các phường, xã tiếp nhận, lập danh sách 525 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu (trong đó phối hợp chốt tỉnh: 25 TH). Có 280 trường hợp về từ TPHCM và 245 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 18/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 15.550 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 928 TH). Có 8.427 trường hợp về từ TPHCM và 7.123 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ 17h00 ngày 15/11/2021 – 17h00 ngày 18/11/2021

Tổ chức 02 tổ TTKS với 04 lượt TTKS (06 lượt CBCS tham gia).

Lập biên bản 21 trường hợp, tạm giữ 21 giấy tờ. Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 18/11/2021: Lập biên bản 984 trường hợp, tạm giữ 96 xe, 784 giấy tờ.

5.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu:

Thành lập 13 tổ TTKS, lực lượng tham gia 98 lượt người tham gia (CBCS: 32 lượt, LL khác: 66 lượt). Kết quả:

Tổng số phương tiện kiểm tra: 138, số người được kiểm tra: 153. Đã thực hiện test Covid 12 trường hợp. Lập 08 biên bản vi phạm TTATGT gồm 01 TH không đội mũ bảo hiểm, 01 TH chuyển làn không có tín hiệu báo trước, 01 TH đi sai làn đường, 01 TH chạy quá tốc độ, 04 TH đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và 06 biên bản vi phạm công tác phòng chống dịch hành vi không đeo khẩu trang.

Lũy kế từ ngày 04/11/2021 đến ngày 18/11/2021:  Lập biên bản 83 trường hợp vi phạm các quy định về vi phạm TTATGT, TTĐT; 29 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện test covid 291 trường hợp, phát hiện 03 trường hợp dương tính.

5.4. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2339/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 về việc giải quyết các điểm buôn bán kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Thành lập 13 tổ TTKS, lực lượng tham gia 192 lượt người tham gia (CBCS: 48 lượt, LL khác: 144 lượt). Kết quả:

- Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành đúng nội quy, quy định pháp luật về TTĐT: 136 TH.

- Lập biên bản vi phạm TTATGT: 10 TH, tạm giữ 10 giấy tờ. Lỗi vi phạm: 02 TH để xe lòng đường hè phố trái quy định, 04 TH dừng xe không đúng quy định, 03 TH không đội mũ bảo hiểm, 01 TH buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè trái quy định

+ Phối hợp với UBND P4 thu giữ tang vật của 15 TH buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè, mời về trụ sở UBND P4 làm việc; UBND P2 lập biên bản 1 TH buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Lũy kế từ 15/11/2021 đến ngày 18/11/2021: Lập biên bản 30 trường hợp, tạm giữ 03 xe mô tô, 27 giấy tờ.

5.5. Kết quả thực hiện Phương án số 2619/PA-CATP-CSGT, TT ngày 15/11/2021 về việc đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại địa bàn xã Long Sơn

- Tuyên truyền chấp hành nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho 72 người dân trong quá trình TTKS.

- Lập biên bản vi phạm TTATGT: 05 TH, tạm giữ 05 giấy tờ. Lỗi vi phạm 05 TH không đội mũ bảo hiểm.

Lũy kế từ 17/11/2021 đến ngày 18/11/2021: Lập biên bản 09 trường hợp, tạm giữ 09 giấy tờ vi phạm TTATGT.

5.6. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

 + Trong ngày 18/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra: 56 cơ sở lưu trú (trong đó: 14 nhà nghỉ, khách sạn; 42 nhà trọ).

 + Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 18/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 3.067 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 21 trường hợp, số tiền 41.900.000 đồng.

5.7. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 18/11/2021.  

  - Lực lượng Công an: Lập biên bản 03 trường hợp (P1) hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thi hành 03 quyết định số tiền 11.500.000đ (mười một triệu năm trăm nghìn đồng) đã lập biên bản từ trước.

 - Phối hợp LL chức năng: Lập biên bản 03 trường hợp, ra quyết định xử phạt 01 trường hợp số tiền 7.500.000 đồng (02 TH hành vi không đeo khẩu trang, 01 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.

 - Lũy kế UBND các phường, xã: 83 trường hợp – số tiền 141.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

167.465

143.760

293.934.000.000đ

Đối tượng LĐ tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

1185

1072

4.266.555.000đ

Hộ kinh doanh

2496

2269

6.807.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)