Báo cáo nhanh tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 23/11/2021)
12:54:00 | 28-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 23/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 12 giờ đến 18 giờ 00 ngày 23/11/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 02 ca mắc Covid-19 (Phường 3: 01 ca cộng đồng; Phường 1: 01 ca khu phong tỏa tạm thời).

Lũy kế tổng số ca F0: 3757 ca (lũy kế từ ngày 15/10/2021: 2422 ca).

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 52 trường hợp

Lũy kế: 4998 F1; 5445 F2

3. Số trường hợp F1 cách ly tại nhà

- UBND Thành phố ban hành 05 Quyết định về việc chuyển 10 trường hợp F1 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly các khách sạn trên địa bàn tiếp tục về cách ly tại nhà (phường Thắng Nhì: 01; huyện Xuyên Mộc: 06; thị xã Phú Mỹ: 02; Long Điền: 01).

- UBND phường, xã ban hành 69 quyết định/78 trường hợp cách ly F1 tại nhà. Lũy kế, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 23/11/2021: ban hành 992 Quyết định/1.118 trường hợp.

- Số F1 hoàn thành cách ly tại nhà: 52 trường hợp.

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

- Ban hành một số văn bản về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, như:

+ Công văn số 9335/UBND-VP ngày 22/11/2021 của UBND Thành phố về việc "Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã".

+ Thông báo số 924/TB-TTCH ngày 22/11/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc "Thông báo Kết luận cuộc họp Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu (họp ngày 22/11/2021)".

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố phát hành Thông báo khẩn 02 đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp nhận 50 nhân viên y tế là tình nguyện viên từ TPHCM về hỗ trợ thành phố Vũng Tàu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.

- Tổ chức cuộc họp với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã về công tác phòng, chống dịch tại xã Long Sơn, triển khai công tác cách ly F0, F1 tại nhà.

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 1106 mẫu

- Triển khai công tác lấy xét nghiệm nhanh tầm soát tại xã Long Sơn.

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Triển khai tiêm vắc xin đợt 20 năm 2021 tại các phường, xã từ ngày 20/11 – 22/11/2021, kết quả như sau: Tổng số đã tiêm 25.300 người (bao gồm mũi 1 và mũi 2).

4. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 69 khu phong tỏa với 924 hộ/2.898 nhân khẩu, trong đó:

- Số khu phong tỏa đã có quyết định dỡ bỏ: 15 điểm.

- Số khu phong tỏa đang thực hiện: 54 khu phong tỏa.

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Ngày 23/11/2021, Công an các phường, xã tiếp nhận, lập danh sách 447 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 45 TH). Có 267 trường hợp về từ TPHCM và 180 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 23/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 17.795 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 1.060 TH). Có 9.754 trường hợp về từ TPHCM và 8.041 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ 17h00 ngày 22/11/2021 – 17h00 ngày 23/11/2021)

Tổ chức 08 tổ TTKS với 14 lượt TTKS (50 lượt CBCS tham gia).

Lập biên bản 08 trường hợp, tạm giữ 08 giấy tờ. Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 17h00 ngày 23/11/2021: Lập biên bản 950 trường hợp, tạm giữ 110 xe, 826 giấy tờ.

5.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Thành lập 13 tổ TTKS, lực lượng tham gia 99 lượt người tham gia (CBCS: 32 lượt, LL khác: 67 lượt). Kết quả:

Tổng số phương tiện kiểm tra: 112, số người được kiểm tra: 126. Đã thực hiện test Covid 23 trường hợp. Lập 07 biên bản vi phạm TTATGT, TTĐT (05 TH không đội mũ bảo hiểm, 01 TH vi phạm lỗi họp chợ, 01 TH kinh doanh lấn chiếm)

Lũy kế từ ngày 04/11/2021 đến ngày 23/11/2021:  Lập biên bản 106 trường hợp vi phạm các quy định về vi phạm TTATGT, TTĐT; 54 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện test covid 463 trường hợp, phát hiện 03 trường hợp dương tính.

5.5. Kết quả thực hiện Phương án số 2619/PA-CATP-CSGT, TT ngày 15/11/2021 về việc đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại địa bàn xã Long Sơn

- Tuyên truyền chấp hành nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho 820 người dân trong quá trình TTKS.

- Lập biên bản vi phạm TTATGT: Không

Lũy kế từ 17/11/2021 đến ngày 23/11/2021: Lập biên bản 18 trường hợp, tạm giữ 18 giấy tờ vi phạm TTATGT.

5.6. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú:

+ Trong ngày 23/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra: 46 cơ sở lưu trú (trong đó: 05 nhà nghỉ, khách sạn; 41 nhà trọ).

+ Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 23/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 3.318 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 24 trường hợp, số tiền 64.400.000 đồng.

5.7. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 23/11/2021.   

Lực lượng Công an:  Thi hành 04 quyết định số tiền 8.000.000đ (tám triệu đồng) đã lập biên bản từ trước.

Phối hợp LL chức năng: không

Lũy kế UBND các phường, xã: 83 trường hợp – số tiền 141.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ           

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

172.384

146.648

303.346.300.000đ

Hộ kinh doanh

2496

2269

6.807.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)