Thông báo về việc thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2022
03:31:00 | 02-11-2022

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc thi tuyển chức danh quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm 2022, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ CHỨC DANH THI TUYỂN

Thi tuyển 38 vị trí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường công lập thuộc UBND Thành phố, cụ thể:

Vị trí chức danh Phó Hiệu trưởng Trường mầm non: 16 vị trí.

Vị trí chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học: 01 vị trí.

Vị trí chức danh Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học: 14 vị trí.

Vị trí chức danh Hiệu trưởng Trường THCS: 01 vị trí.

Vị trí chức danh Phó hiệu trưởng Trường THCS: 06 vị trí.

Xem nhu cầu các vị trí chức danh vui lòng nhấp vào đây tải về xem

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

a) Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

b) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

d) Đối tượng quy định tại các điểm a, b được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

* Đối tượng thuộc diện tham gia dự tuyển quy định tại điểm a nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; ít nhất sau 24 tháng thì cấp có thẩm quyền mới có thể xem xét, đưa vào quy hoạch.  

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

a) Tiêu chuẩn chung:

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển.

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh thi tuyển:

- Vị trí Phó Hiệu trưởng Trường mầm non:

+ Chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

+ Kinh nghiệm công tác: đã dạy học ít nhất 03 năm ở cấp mầm non.

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Vị trí Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học:

+ Chuyên môn: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

+ Kinh nghiệm công tác: đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Vị trí Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường THCS:

+ Chuyên môn: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III.

+ Kinh nghiệm công tác: đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp trung học cơ sở.

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin đăng ký dự tuyển (nhấp vào đây tải về);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

- Bản nhận xét của Đảng ủy Phường, xã nơi người dự tuyển cư trú về việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng đối với bản thân và người thân trong gia đình theo nội dung Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi viết

Đối tượng thi viết: là những thí sinh đã được Hội đồng thi tuyển duyệt dựa trên kết quả đăng ký giới thiệu và thẩm định về hồ sơ, quy trình, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay bảo đảm đủ các điều kiện bổ nhiệm sau khi thi tuyển.

Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thời gian thi viết là 180 phút.

2. Thi trình bày Đề án

Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những thí sinh có kết quả phần thi viết đạt từ 50 điểm trở lên và thực hiện theo trình tự bốc thăm do Thư ký Hội đồng thi hướng dẫn.

Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

Thời gian trình bày Đề án tối đa 20 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chấn vấn không quá 5 phút.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu tối thiểu là 80/100 điểm.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THI

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 21/11/2022 (15 ngày làm việc).

Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại UBND thành phố Vũng Tàu (Phòng Nội vụ), số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1 thành phố Vũng Tàu, vào các ngày làm việc trong tuần và nhận trong giờ hành chính./.