Tên đơn vị

Điện thoại bàn

ĐT di động

Email công vụ

 1. Các phòng chuyên môn trực thuộc

 

 

 

 1. Văn phòng HĐND và UBND

87-89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3852767      Fax: 0254.3853848

Email: vanphong@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

CVP: Trần Thị Xuân

0254.3581203

0916910893

xuantt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCVP: Nguyễn Đình Bình

 

0913172335

binhnd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCVP: Đỗ Quốc Đạt

0254.850460

0918003030

datdq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCVP: Phạm Mạnh Hùng

 

0988885589

hungpm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3853.445 - 0254.3852911

Email: tnmt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Chánh Thanh tra: Trần Phú Vinh

0254. 3852927

0903050006

vinhtp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Phạm Huy Liền

 

0918533335

lienph@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Phạm Quốc Huy

 

0162545678

huypq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Cao Danh Chánh

 

0976199629

chanhcd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Quản lý đô thị

Địa chỉ: 83 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3511678 – 0254.3854626

Email: qldt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Hoàng Xuân Nguyễn

 

0983855442

nguyenhx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nghiêm Viết Hùng

 

0978557344

hungnv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Địa chỉ: 186 đường Lê Lai, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.351.04.93

Email: tckh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Võ Văn Thành Sang

0254.3859649

0913863667

sangvvt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nguyễn Quốc Trí

 

0983001822

trinq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Hoàng Thị Từng

 

0915628028

tunght@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: 94 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3852722

Email: vhtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Trưởng phòng: Phan Trọng Hạnh

 

0913989294

hanhpta@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Đoàn Thị Bích Tuyền

 

0909.820.482

tuyendtb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Lê Xuân Đăng Quang

0254.3576150

0972393779

quanglxd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 82 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3532.600

Fax: 0254.3852.483

Email: gddt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Nguyễn Thị Lan Hương

 

0933827605

huongntl@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Lê Văn Mỹ

 

0988464918

mylv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nguyễn Thị Mai Liên

 

0941866108

lienntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.810229

Email: ldtbxh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Vũ Văn Hùng

02543.597.591

0918.010.963

hungvv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Trần Sỹ Nguyện

0254.3859995

0903995383

nguyents@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nguyễn Thị Mai Diễm

 

0909.335.278

diemntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Nội vụ

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3852.768

Fax: 0254.3512.054

Email: noivu@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Bùi Thị Thu Hương

0254.3511.359

0913759018

huongbtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Đặng Quang Vinh

0254.3522.478

0908.457.505

vinhdq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Phạm Thị Mỹ Linh

 

 

linhphtm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Kinh tế

Địa chỉ: 80 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.852.851

Fax: 0254.810.155

Email: kt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Trần Thị Thu Hường

 

0978070069

huongttt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Lê Hải Vân

 

0902979457

vanlh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Tư pháp

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.852749

Email: tp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Nguyễn Hữu Nam

 

0907944735

namnh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Vũ Đăng Khoa

 

0967537799

khoavd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Y tế

Địa chỉ: 103 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.351.2210

Fax: 0254.351.2210

Email: yte@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Phạm Thị Thu Hiền

0254. 3512209

0909311056

hienphtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nguyễn Huỳnh

0254.3513015

0909954716

huynhn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Thanh tra Thành phố

Địa chỉ: Số 78, đường Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.852775 – 02543.512268

Email: thanhtra@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Chánh thanh tra: Ngọc Thanh Dũng

 

0903710248

dungnt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Vũ Anh Thuần

 

0908.654.286

thuanva@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Các ban ngành trực thuộc

 

 

 

 1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao

Trụ sở: Số 97 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

Cơ sở 2: 91 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3511177

Email:ttvhtttt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Thị Kỷ

02543.852.688

0901681768

kynt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Tăng Hải Hà

02543.513.150

0984737288

hath@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Lê Anh Quỳnh

02543.859.688

0908554467

quynhla@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Trung tâm Y tế

Địa chỉ: 278 đường Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3838348

Email: ttytvungtau@soyte.baria-vungtau.gov.vn

Giám đốc: Bùi Xuân Thy

0254.3834726

0913.684.245

thybx@soyte.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Vương Khai Khoa

0254.3572974

0908.479.749

khoavk@soyte.baria-vungtau.gov.vn

 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất

Địa chỉ: 188 Lê Lai, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.510.219

Fax: 0254.3.510.219

Email: ttptqd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Giám đốc: Hồ Sỹ Phương

 

0982192520

phuonghs@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Vũ Văn Quang

 

0913.640.745

quangvv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Nguyễn Kim Luân

 

0909623204

luannka@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ:  Lê Mạnh Dương

 

0932686186

duonglm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn