Tên đơn vị

Điện thoại bàn

ĐT di động

Email công vụ

 1. Phường 7

Địa chỉ: 02 Trương Văn Bang, phường 7 thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.6258100

Fax: 0254.6258006

  1. Đảng ủy

Email: phuong7@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Nguyễn Công Thành

 

0982632463

thanhnc@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Phó Bí thư: Nguyễn Xuân Thanh

 

0913767078

thanhnx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong7@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch:

 

 

 

 • PCT: Trần Thị Hương

 

0982062629

huongtt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong7@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thanh

 

0913767078

thanhnx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Lương Thị Mỹ

 

0935.366.886

mylut@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Trần Phương Minh

 

0906877262

minhtp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường 8

Địa chỉ: Số 137 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.859.358

Fax: 02543.580.046

  1. Đảng ủy

Email: phuong8@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Phạm Thị Thơm

 

0988935969

thompt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Nguyễn Thu Giang

 

0916748385

giangngt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Nguyễn Minh Đức

 

0943344433

ducnm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong8@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Phạm Thị Thơm

 

0988935969

thompt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Trương Thị Bích Hảo

 

0983697907

haottb@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong8@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Nguyễn Minh Đức

 

0943344433

ducnm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Nguyễn Thị Thanh Tươi

 

0772022443

tuointt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường 9

Địa chỉ: Số 01 Lương Văn Nho, phường 9, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.593.426

Fax: 02543.594421

  1. Đảng ủy

Email: phuong9@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Bùi Thị Thu Thủy

02543.597.591

0983.570.247

thuybtt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Nguyễn Văn Hưng

 

0906.680.975

hungnva@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Nguyễn Hồ Minh Thu

 

0979746046

thuntm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong9@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Phạm Thị Lanh

 

0903652379

lanhpt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong9@vungtau.baria-vugntau.gov.vn

 • Chủ tịch: Bùi Thị Thu Thủy

02543.597.591

0983.570.247

thuybtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Nguyễn Văn Hưng

02543.593.426

0906.680.975

hungnv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Bùi Thị Hạnh

 

0978434916

hanhbt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường 10

Địa chỉ: 219/28 đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.613.037

Fax: 02543.613.038

  1. Đảng ủy

Email: phuong10@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT:

 

 

 • PBT

 

 

 

  1. HĐND

Email: phuong10@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Trần Thị Thủy

 

0987684242

thuytt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong10@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Bùi Trung Tuyến

 

0917738996

tuyenbt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Lê Thị Hiền

 

0966.013.581

sonnx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCT Trần Minh Biện   0983.570.247 bientm@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phường 11

Địa chỉ: Số 1020 đường 30/4 phường 11 TP Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.848.300

Fax: 02543.848.300

  1. Đảng ủy

Email: phuong11@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Đoàn Thị Thu Giang

 

0982057999

giangdtt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Nguyễn Thị Thanh Vân

 

0906787009

vanntt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong11@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Đoàn Thị Thu Giang

 

0982057999

giangdtt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Nguyễn Thị Nhâm

 

0972726879

hatt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong11@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Vân

0254.3626184

0906787009

vanntt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Lâm Thành Sơn

02543.626.183

0933776006

sonlt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCT Ngô Hữu Trí   0913888024 trinh@vungtau.bariavungtau.gov.vn
 1. Phường 12

Địa chỉ: số 07A đường Nguyễn Gia Thiều, phường 12, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254).362.2566; (0254).362.2567

  1. Đảng ủy

Email: phuong12@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

            - Bí thư: Hồ Thị Thu Thủy

0254.6.280.067

0985538589

thuyhtt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Đỗ Đức Khanh

 

0913018897

khanhdd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong12@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Đàm Thị Thùy Linh

 

0985618719

linhđtt@hdnd.vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong12@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Đỗ Đức Khanh

 

0913018897

khanhdd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Võ Thị Thu Hồng

 

0936220803

hongvtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường Thắng Tam

Địa chỉ: 148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: (0254) 3524300.

  1. Đảng ủy

Email: thangtam@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Trần Bá Việt

 

0918581755

viettb@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Nguyễn Đăng Thi

 

0918376984

thind@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Trần Quốc Toản

 

091.393.9675

toantq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: thangtam@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Cấn Thị Thu

 

0983.898.945

thuct@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Trần Triệu Phú

 

0974242548

phutt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: thangtam@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Trần Quốc Toản

 

091.393.9675

toantq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Bùi Duy Chất

 

0983591411

chatbd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Trần Hạnh Như

 

0915627080

nhuth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường Nguyễn An Ninh

Địa chỉ: số 603 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3586051

  1. Đảng ủy

Email: nguyenanninh@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Trương Dực Đức

 

0984606890

ductd@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Vũ Thị Hồng Yến

 

0967630666

yenvth@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Trương Thế Hải

 

098.911.6239

haitt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: nguyenanninh@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: 

 

 

 • PCT: Nguyễn Thị Thu

 

0989217309

thunt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: nguyenanninh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Trương Thế Hải

 

098.911.6239

haitt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Phạm Thị Lan

 

0979827082

lanpt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCT Lê Tiến Thành   0969823879 thanhlt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phường Thắng Nhất

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543 848 434

Fax: 02543.812 393

  1. Đảng ủy

Email: thangnhat@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Giang Phương Thảo

 

0942120012

thaogp@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Trần Văn Trìu

 

0908974567

triutv@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: thangnhat@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Phan Đình Nam

 

0989710035

nampd@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: thangnhat@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Giang Phương Thảo

 

0942120012

thaogp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Trần Văn Trìu

 

0908974567

triutv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Vũ Hoàng Trung

 

0817243456

trungvh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường Rạch Dừa

Địa chỉ: 20 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.614.166

Fax: 02543.848.305

  1. Đảng ủy

Email: rachdua@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Bí thư: Trần Anh Tuấn

0254.3.849.549

0913793333

tuanta@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PBT: Nguyễn Văn Lợi

0254. 3.615.993

0908727329

loinv@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Cao Tiến Xuân

 

0903.159.032

xuanct@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: rachdua@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.n

 • PCT: Trần Quốc Trụ

 

0909006005

trutq@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: rachdua@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Cao Xuân Tiến

 

0903.159.032

xuanct@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Lê Thị Lưu

 

0854587458

luult@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Lê Công Tính

 

0974470939

tinhlc@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Xã Long Sơn

Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.844055

Fax: 02543.844110

  1. Đảng ủy

Email: longson@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Bí thư: Hà Hữu Dũng

 

097252629

dunghh@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Huỳnh Quang Khải

 

0987155451

khaihq@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Trương Ngọc Long

 

0913646472

longtn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: longson@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Huỳnh Quang Khải

 

0987155451

khaihq@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Lê Quang Nhựt

 

0909006005

nhutlq@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: longson@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- Chủ tịch: Trương Ngọc Long

0254.3844006

0975397979

longtn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCT: Ngô Văn Quả

0254.3636522

 

quanv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCT: Đinh Thanh Tân

 

01678158499

tandt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn