Phường 1 thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển 01 vị trí phụ trách Văn phòng – Tổ chức Đảng ủy
11:01:00 | 27-06-2021

Phường 1 thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển 01 vị trí phụ trách Văn phòng – Tổ chức Đảng ủy thông qua hình thức xét tuyển thông qua phỏng vấn trực tiếp

Đề cương ôn tập: Theo Thông báo số 666/TB-UBND ngày 23/6/2021 của UBND phường 1

Địa điểm, thời gian phỏng vấn:

- Địa điểm: Phòng họp số 01, UBND phường 1 (Số 10 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu

- Thời gian: 8g30 ngày 20/7/2021 (Thứ Ba)

Các thông tin chi tiết, vui lòng tải Thông báo số 666/TB-UBND ngày 23/6/2021 của UBND phường 1