Chuyên mục hỏi đáp

Hỏi
Ông ngoại tôi và bà nội cô ấy là anh em ruột , vậy trên pháp luật chúng tôi có tiến tới hôn nhân được không ?
Nguyễn Văn A - 0987654xxx
Đáp
Luật hôn nhân gia đình quy định: "Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình 2. Cấm các hành vi sau đây: ... d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;" "Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba." Thì các bạn có thể kết hôn.
Hiếu Nguyễn