Chuyên mục hỏi đáp

Hỏi
- Theo Mục 4.4 Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng nêu tại khoản 4.1 trên chưa nộp hoặc nộp chưa đủ Quỹ Phòng, chống thiên tai trong các năm trước, yêu cầu thu, nộp bổ sung trong năm 2022. Các năm trước ở đây là tính từ thời điểm nào? vì công văn ban hành ngày 23/5/2022. - Đối với người lao động đang làm việc ở Doanh nghiệp, hàng năm họ vẫn đóng Quỹ phòng, chống thiên tai cho Tổ dân phố thì họ có được miễn trích nộp theo công ty hay không? Nếu được miễn thì phải có hồ sơ chứng minh như thế nào?
Thy Tran - 0961563xxx
Đáp

Về vấn đề bạn hỏi, UBND thành phố trả lời như sau:

1. Về nội dung thứ nhất: “Theo mục 4.4. Đối với cơ quan thuộc đối tượng nêu tại khoản 4.1 trên chưa nộp hoặc chưa đủ quỹ Phòng chống thiên tai trong các năm trước yêu cầu thu, nộp bổ sung trong các năm 2022. Các năm trước là tính từ thời điểm nào? Vì công văn ban hành ngày 23/5/2022”.

- Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 nám 2013; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ Phòng chống thiên tai; Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều, theo đó:

+ Theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 78/2021/NĐ-CP, việc đóng quỹ phòng, chống thiên tai là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động, trừ các trường hợp được miễn.

+ Quỹ Phòng chống thiên tai được thành lập từ năm 2014 theo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 (được sửa đổi tại Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 và được thay thế bằng Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021).

 + Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 đã quy định cụ thể các mức phạt đối với hành vi không đóng quỹ Phòng chống thiên tai.

  Mặt khác, Ngày 29/12/2021, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã có văn bản số 1504/PCTT-U&PKP về việc hướng dẫn trong công tác thu và trích để lại Quỹ Phòng chống thiên tai, theo đó “ Để nghị cơ quan quản lý Quỹ các tỉnh rà soát và tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức truy thu đối với tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp quỹ”

  (Đính kèm Công văn số 1504/PCTT-U&PKP, Ngày 29/12/2021 của Tổng Phòng chống thiên tai) 

Hàng năm UBND thành phố Vũng Tàu đều ban hành Quyết định mức thu và Thông báo việc thu quỹ Phòng chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu với mức quy định thu cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân.

Như vậy, tổ chức, cá nhân căn cứ vào năm thành lập quỹ và tình hình đóng quỹ của đơn vị, cá nhân để thực hiện đóng bổ sung cho các năm chưa thực hiện.

- Nội dung thứ hai “Đối với người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp hàng năm họ vẫn đóng Quỹ phòng chống thiên tai cho Tổ dân phố thì họ có được miễn trích nộp theo công ty hay không ? Nếu được miễn thì phải có hồ sơ phải chứng minh như thế nào”?

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021:

          “b) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất”.  Khi đó, các đối tượng đã đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định tại cơ quan, đơn vị công tác, thì không phải đóng góp tại UBND địa phương nơi thường trú (mục 4.1, thông báo số 4326/TB-UBND, ngày 23/5/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu).

          Những trường hợp lao động khác ngoài các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b khoản 3, Điều 12 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 thực hiện đóng tại khu dân cư nơi cư trú.

Vì vậy, đề nghị Bà căn cứ vào nhóm đối tượng, thực hiện đóng quỹ theo đúng quy định.

Mọi vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ: Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vũng Tàu (số điện thoại: 05243.836333) để được hướng dẫn chi tiết.

Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu
Hỏi
Chị tôi đang công tác tại một trường thcs tóc tiên, trước kia công tác ở trường thcs hắc dịch, sau đó trường thcs tóc tiên thành lập các đây khoảng 10 năm, phòng giáo dục thuyên chuyển công tác chị tôi qua đó từ đó đến nay. Hiện tại chị tôi muốn xin chuyển về đơn vị cũ cho gần nhà, nhưng viết đơn xin thuyên chuyển 2 năm nay hiệu trưởng không ký đơn đồng ý cho thuyên chuyển. Cho tôi hỏi sự việc đó là đúng hay sai? Xin hướng dẫn giúp tôi cách giải quyết phù hợp. Xin trân trọng cảm ơn!
Quách Nhi - 0987654xxx
Đáp
Anh (chị) vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ, UBND TX Phú Mỹ để được hướng dẫn cụ thể
Hiếu Nguyễn